สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสอบบรรจุพนักงาน 14 ตำแหน่ง 215 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. 2564 ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.

1. ตำแหน่ง พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ 74 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2. ตำแหน่ง พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ 54 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ)

5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ)

6. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 21 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรีตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ)

7. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์

10. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรีทางภาษาอังกฤษ

11. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์

12. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

13.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,300 บาท
ปวช.ทุกสาขา

14.  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,300 บาท
ปวช.การบัญชี การบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม