มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 76 อัตรา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ 40 อัตรา
ตำแหน่ง วิชาชีพและบริหารทั่วไป 36 อัตรา

ป.เอก เงินเดือน 35700 บาท
ป.โท เงินเดือน 29750 บาท
ป.ตรี เงินเดือน 22500 บาท

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbu.ac.th และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคลมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยห้อง 402 ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (b7.3) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยเขียนกำกับที่มุมขวาล่างของหน้าซองว่าสอบบรรจุปี 2564 ภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ครั้งนี้ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมฝากส่งไปรษณีย์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 มีนาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม