กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 26 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก

1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม