กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 26 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก

1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 – 16500 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน 11 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

8. ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนใต้) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://dsdw.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: