สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 6 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

1. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 10850 – 12650 บาท
ปวท .สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ปวส. สาขาวิชาโยธา สำรวจ ก่อสร้าง

2. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เงินเดือน 10850 – 12650 บาท
ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ปวส. สาขาวิชาโยธา เขียนแบบเครื่องกล ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม

3.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10850 – 12650 บาท
ปวท / ปวส ทุกสาขาวิชา

4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เงินเดือน 10850 – 12650 บาท
ปวท / ปวส ทุกสาขาวิชา

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม