กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 44 อัตรา

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.)

1. นักวิเทศสหการปฏิบัติการ 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ภาษา วรรณคดี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส. สาขาวิชาการบัญชี

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท
ปวส.สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ดิจิทัลกราฟิก เทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: