กรมการปกครอง เปิดสอบข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 206 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบปลัดอำเภอ และตำแหน่งอื่น ๆ รวมกว่า 206 อัตรา ทุกตำแหน่งต้อฃสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

1. ปลัดอำเภอ จำนวน 50 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
5. เจ้าหน้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

(ปลัดฯ มีเงินประจำตำแหน่ง 5,000 บาท เงินเดือน 15,000 + 5,000 แรกบรรจุรวมกว่า 20,000บาท)

สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564ได้ที่ http://job.dopa.go.th

รายละเอียดปลัดอำเภอ
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: