กรมการปกครอง เปิดสอบข้าราชการ 5 ตำแหน่ง 206 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบปลัดอำเภอ และตำแหน่งอื่น ๆ รวมกว่า 206 อัตรา ทุกตำแหน่งต้อฃสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

1. ปลัดอำเภอ จำนวน 50 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
5. เจ้าหน้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

(ปลัดฯ มีเงินประจำตำแหน่ง 5,000 บาท เงินเดือน 15,000 + 5,000 แรกบรรจุรวมกว่า 20,000บาท)

สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564ได้ที่ http://job.dopa.go.th

รายละเอียดปลัดอำเภอ
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด