กรมสรรพกร รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 192 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมสรรพกร เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 192 อัตรา

กรมสรรพากร ส่วนกลาง 111 อัตรา

1 พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี วิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 พนักงานการภาษี 25 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

3 นักวิชาการเงินและบัญชี 9 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5 พนักงานธุรการ 52 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
ปวช.ทุกสาขาวิชา

สำนักงานสรรพากรภาค 1 จำนวน 16 อัตรา

1 พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 11 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 พนักงานการภาษี 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

3 พนักงานธุรการ
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

สำนักงานสรรพากรภาค 2 จำนวน 41 อัตรา

1 พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 39 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 พนักงานธุรการ 2 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

สำนักงานสรรพากรภาค 3 จำนวน 24 อัตรา

1 พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 12 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2 พนักงานการภาษี 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
ป.ตรีทุกสาขา

3 พนักงานธุรการ 11 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท
ปวช.ทุกสาขา

รับสมัครทางเวปไวต์ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 5 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ http://www.rd.go.th > ข่าวกรมสรรพากร > ข่าวสารการเข้ารับราชการ ลูกจ้างชั่วคราว > หัวข้อ ระบบรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดส่วนกลาง (กอง/กลุ่ม/ศูนย์)
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 1
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 2
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 3

งานล่าสุด:

สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง 18 อัตรา
กรมขนส่งทางบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 25 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา
รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) จำนวน 356 อัตรา อัพเดท 8 พ.ย. 64
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 23 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร พนักงาน 480 อัตรา (สมัครออนไลน์)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดสอบข้าราชการ 20 อัตรา
ธกส.พิษณุโลก รับสมัคร ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
Please follow and like us: