สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครงาน 200 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครงานจำนวน 200 อัตรา พื้นที่ปฎิบัติงานทั่วประเทศ 77 จังหวัดและส่วนกลาง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา อายุ 18 – 55 ปี
2) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point3) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

ขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด (ทั่วประเทศ) ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ