สำนักงาน ก.ก. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง 1,143 อัตรา

ประเภททั่วไป 14 ตำแหน่ง จำนวน 963 อัตรา

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวน 179 อัตรา

2. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จํานวน 29 อัตรา

3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 224 อัตรา

4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จํานวน 53 อัตรา (ปวช – ปวส ทุกสาขา)

5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา

6. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา

7. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จํานวน 43 อัตรา

8. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา

9. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จํานวน 5 อัตรา

10. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน 134 อัตรา

11. นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน จํานวน 91 อัตรา

12. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จํานวน 18 อัตรา (ปวช – ปวส ทุกสาขา)

13. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จํานวน 59 อัตรา (ปวช – ปวส ทุกสาขา)

14. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จํานวน 115 อัตรา (ปวช – ปวส ทุกสาขา)

ตำแหน่งประเภทวิชาการ 16 ตำแหน่ง จำนวน 180 อัตรา

1.เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการ จำนวน  10 อัตรา

2.เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

3.เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน  12 อัตรา

4.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

5.นักทรัพยากรปฏิบัติการ  จำนวน 18 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

6.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

7.นักวิเคราะหืนโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน  5 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)

8.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

9.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

10.นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  จำนวน 12 อัตรา

11.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 33 อัตรา

12.วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน  3 อัตรา

13.วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน  1 อัตรา

14.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

15.วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

16.สถาปนิคปฏิบัติการ จำนวน  13 อัตรา

สมัครได้ที่เวบไซต์ http://ksb.bangkok.go.th ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 11 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม