งานสอบบรรจุข้าราชการ 581 อัตรา อัพเดท 20 เมษายน 2564

รวมเปิดสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 581 อัตรา อัพเดท 20 เมษายน 2564
บางตำแหน่ง มี ป.ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา และ ม.6 สมัครออนไลน์
คนหางานราชการ สนใจไปดูรายละเอียดกัน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  12 อัตรา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดนักทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

กรมธนารักษ์ 13 อัตรา

นักประเมินราคาทรัพย์สินปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างโลหะปฏิบัติงาน 1 อัตรา
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 27 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมอนามัย 10 อัตรา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 2 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://anamai.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 45 อัตรา

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) 30 อัตรา
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฏหมาย) 3 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวช.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://oag.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 12 อัตรา

วิศวกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 1 อัตรา
วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) 4 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 6 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://m-culture.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการขนส่งทหารบก 48 อัตรา (พลเรือนสมัครได้)

กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 29 อัตรา (ชาย) (ม.6)
– พลขับ จำนวน 27 อัตรา
– ผช. นายสิบยุทธการ จำนวน 1 อัตรา
– ผช. หัวหน้ารถ จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 2 กลุ่มทักษะช่างซ่อม จำนวน 11 อัตรา (ชาย)
– ช่างซ่อม ฮ. จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมโครงสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 3 อัตรา
– ช่างยานยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ช่างยานยนต์ล้อ จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มที่ 3 เสมียน จำนวน 7 อัตรา (ชาย) (ม.6)
– เสมียน จำนวน 4 อัตรา
– นายสิบตรวจสอบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา
– นายสิบการเคลื่อนย้าย จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มที่ 4 เสมียน จำนวน 1 อัตรา (หญิง) (ม.6)
– เสมียน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันราชการ เวลา 08.30 – 16.00 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 เมษายน 2564 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมบัญชีกลาง 27 อัตรา

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 5 อัตรา
 นักบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน 10 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ย.ป 8 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ ที่เว็บไซต์ https://sto.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 16 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://opsmoac.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 30 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ 300 อัตรา

ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ 100 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) 200 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.policeadmission.org/

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 83 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
6. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
5. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
9. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
10. ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 21 อัตรา
สมัครทางเวปไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/2021031/rule.php?z=1 ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติ

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ