สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 150 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ทุกตำแหน้่งต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ.

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 40 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 30 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน 60 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
ปวส . ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโยลีคอมพิวเตอร์

สมัรออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://moi.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม