กรมราชทัณฑ์ รับสมัคร ลูกจ้าง 9 อัตรา

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนพัฒนาพฤตินิสัย

พนักงานพิมพ์ 5 อัตรา
ปวช.ทุกสาขา
เงินเดือน 10,000 บาท

นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
ป.ตรี
เงินเดือน 15000 บาท

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กรมราชทัณฑ์ กองพัฒนาพฤตินิสัย ชั้น 5 ห้องกลุ่มงานบริหารการเงิน ตั้งแต่ 4 – 22 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ เบอร์ 029673560 (นนทบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม