รวมสอบบรรจุข้าราชการ 344 อัตรา อัพเดท 11/5/64 (สมัครออนไลน์)

เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 344 อัตรา อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564
มีตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา ป.โท ทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา
******ทุกตำแหน่ง ต้องสอบผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมชลประทาน 26 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 4 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1 อัตรา
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 12 อัตรา
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 4 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 13 อัตรา

เศรษฐกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://pdmo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมโรค 17 อัตรา

นายแพทย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
เภสัชกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมการปกครอง 206 อัตรา

ปลัดอำเภอ จำนวน 50 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าหน้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา
สมัครสอบแข่งขันในวันที่ 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564ได้ที่ http://job.dopa.go.th
รายละเอียดปลัดอำเภอ
รายละเอียดเพิ่มเติม 2

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 
หน่วยที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด 

สำนักงาน ก.พ. 10 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา (ป.โท ทุกสาขา)
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com หัวข้อ “สมัครสอบออนไลน์” ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศ 44 อัตรา

นักวิเทศสหการปฏิบัติการ 8 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 อัตรา
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง
นักวิเทศสหการปฏิบัติการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 28 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 5 อัตรา (เพศชาย ป.ตรี ทุกสาขาวิชา)
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) จำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม) จำนวน 1 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไหห้า) จำนวน 2 อัตรา
นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้และก่อสร้าง จำนวน 3 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครออนไลน์ ที่เวปไซต์ https://djop.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ รับสมัครวันที่ 26 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2564
ประกาศรับสมัคร