กรมธนารักษ์ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา (สมัครออนไลน์)

ด้วยกรมธนารักษ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการกษาปณ์ 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมโลหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง 1 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. ทุกสาขา

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม