สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 74 อัตรา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ภาค ก.ของ กพ.

1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท / ป.ตรี ทุกสาขา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท / ป.ตรี ทุกสาขา

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท / ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท / ป.ตรี ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท / ปวส.ทุกสาขา

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 35 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท / ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 20 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท / ปวส.ทุกสาขา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม