รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลาง) ประจำสัปดาห์ที่ 31 ส.ค.63 จำนวน 260 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ถึง 260 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ป. ตรีทุกสาขา ปวส.ทุกสาขา และ ม.6

กระทรวงการต่างประเทศ 34 อัตรา

นิติกรปฏิบัติการ 9 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 15 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 4 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 1 อัตรา

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส. ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://paladmof.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 97 อัตรา

นายสิบรบพิเศษ 97 อัตรา (ม.6) บุคคลภายนอกสมัครได้
กรอกใบสมัครออนไลน์ ที่เวปไซต์ http://swcom.rta.mi.th/swcom-recruit/ ตั้งแต่ วันที่ 20 ส.ค. – 2 ก.ย. 63 นำใบสมัครออนไลน์มายื่นได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค – 2 ก.ย 63
รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบการสมัคร

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 13 อัตรา

วิศวกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 430 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 22 อัตรา

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 22 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 14 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://onab.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพ่ิมเติม

สำนักงานศาลปกครอง 50 อัตรา

พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 50 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ 3 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 7 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.nso.go.th/ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 10 อัตรา

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 3 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 4 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา
สมัครได้ทางเวปไซต์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ