โรงเรียนวัดโบสถ์ รับสมัคร ครูเอกปฐมวัย

ด้วยโรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 3

ตำแหน่ง ครูสอนเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00–16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055 – 291347 , 088 -2787604

รายละเอียดเพิ่มเติม