เทศบาลตำบลป่าแดง รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้าง 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา รับสมัคร 17 – 28 มกราคม 2563

 เทศบาลตำบลป่าแดง รับสมัครพนักงาน มกราคม 2563
เทศบาลตำบลป่าแดง รับสมัครพนักงาน มกราคม 2563

ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ

  • พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 1 อัตรา (ปวช / ม.6) 11400 บาท / เดือน
  • ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 อัตรา (ม.6/ปวช./ป.ตรีทางการศึกษา / ประสบการณ์ 5 ปี ) 11400 บาท / เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป

  • คนงานประจำรถขยะ 2 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ) 10000 บาท / เดือน
  • ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา (ม.6/ปวช./ป.ตรีทางการศึกษา) 10000 บาท / เดือน

ขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 – 28 มกราคม 2563 ณ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ 055 381-385

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: