เทศบาลตำบลนครไทย รับสมัครจ้างเหมา 3 อัตรา

ด้วยเทศบาลตำบลนครไทย มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการ

เทศบาลตำบลนครไทย
เทศบาลตำบลนครไทย

ตำแหน่ง
ขับรถไทยประดิษฐ์ (อีแต๋น) 1 อัตรา
ประจำรถขยะ 1 อัตรา
รักษาความสะอาด 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2563 ณ กองคลัง เทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม