อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร นักเรียน / นักศึกษา ทำงานช่วงปิดเทอม 26 อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน / นักศึกษา ให้มีรายในระหว่างปิดภาคเรียน จำนวน 26 อัตรา ค่าตอบแทน วันละ 280 บาท

คุณสมบัติ

  • อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
  • มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
  • เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือฐานะยากจน ปละมีความขยัน กตัญญู

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 055 321304 – 5

รายละเอียดเพิ่มเติม