สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร ตำรวจรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดสอบบรรจุราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่ง ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ชาย 128 อัตรา / หญิง 22 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ผ่านภาค ก. ของ กพ.

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/

รายละเอียดเพิ่มเติม