สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานบัญชี (สมัครทางเมล์ได้)

เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล อผศ. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaiveterans.mod.go.th และส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทาง e-mail: hrd1.wvo@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: