สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานบัญชี (สมัครทางเมล์ได้)

เปิดรับสมัครตั้งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 สามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ แผนกจัดการกำลังพล 1 กองจัดการกำลังพล ฝ่ายกำลังพล อผศ. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.thaiveterans.mod.go.th และส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสารการสมัครทาง e-mail: hrd1.wvo@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม