สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ 22 – 28 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม