ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงาน 9 ตำแหน่ง 14 อัตรา (ไม่จำกัดวุฒิ – ป.ตรี)

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนบริการ 14 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-17 มี.ค. 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก