รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 357 อัตรา (สมัครออนไลน์)

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 67 อัตรา

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 50 อัตรา
2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 2 อัตรา
3.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
4.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จำนวน 7 อัตรา
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://oag.thaijobjob.com/

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 150 อัตรา

1.ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) 150 อัตรา / ชาย 128 หญิง 22
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/

กรมการเงินทหารบก 70 อัตรา ชาย/หญิง

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://findept.thaijobjob.com

สำนักงบประมาณ 22 อัตรา

1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวบไซต์ https://bb.thaijobjob.com/

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 48 อัตรา

1. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 30 อัตรา
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวเปิดสอบงานราชการทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/