รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ถึง 357 อัตรา (สมัครออนไลน์)

รวมตำแหน่งงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ประจำสัปดาห์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) 67 อัตรา

1.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 50 อัตรา
2.นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 2 อัตรา
3.นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
4.วิศวกรปฏิบัติการ (โยธา) จำนวน 7 อัตรา
5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://oag.thaijobjob.com/

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 150 อัตรา

1.ตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) 150 อัตรา / ชาย 128 หญิง 22
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://hris.parliament.go.th/job/

กรมการเงินทหารบก 70 อัตรา ชาย/หญิง

1.นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวบไซต์ https://findept.thaijobjob.com

สำนักงบประมาณ 22 อัตรา

1. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
2. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 8 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
5. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงที่เวบไซต์ https://bb.thaijobjob.com/

สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร 48 อัตรา

1. ทันตแพทย์ปฏิบัติการ จํานวน 18 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จํานวน 30 อัตรา
สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดตามข่าวเปิดสอบงานราชการทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่เพจ https://www.facebook.com/pidlokjob/

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: