รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลาง และต่างจังหวัด 674 อัตรา อัพเดต 2 ธันวาคม 2563

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 674 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ / ปวส. ทุกสาขา / ป.ตรีทุกสาขา /ป.โททุกสาขา

กรมการขนส่งทางบก 15 อัตรา

นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 3 อัตรา
เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน 2 อัตรา (ปวส ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 28 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมสรรพสามิต 20 อัตรา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 5 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 30 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต”

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 74 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา (ปตรี ทุกสาขา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 13 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 35 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://moph.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมควบคุมมลพิษ 8 อัตรา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 3 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
รับสมัครออนไลน์ได้ที่เวปไวต์ https://pcd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่ 1 – 23 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม รายละเอียดตำแหน่ง

องค์การเภสัชกรรม 27 อัตรา

พนักงาน 27 อัตรา่
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา ใช้วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 400 อัตรา

บุคคลภายนอก เพศชาย 270 อัตรา และ เพศหญิง 130 อัตรา
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
รายละเอียดเพ่ิมเติม
คลิกเพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 41 อัตรา

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 21 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 7 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 70 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 25 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 45 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 19 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 19 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ