รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 21 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 666 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ถึง 666 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ม.6 / ปวช ทุกสาขา / ปวส. ทุกสาขา / ป.ตรีทุกสาขา /ป.โททุกสาขา

องค์การเภสัชกรรม 27 อัตรา

พนักงาน 27 อัตรา่
องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 140 อัตรา ใช้วุฒิ ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เวปไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 400 อัตรา

บุคคลภายนอก เพศชาย 270 อัตรา และ เพศหญิง 130 อัตรา
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
รายละเอียดเพ่ิมเติม
คลิกเพื่ออ่าน ขอบเขตเนื้อหาในการสอบ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 41 อัตรา

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
เศรษฐกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 21 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 7 อัตรา
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://onwr.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 70 อัตรา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 25 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 45 อัตรา
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com/ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 19 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 19 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/

กรมเจ้าท่า 13 อัตรา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ป.โท ทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

ผู้บังคับหมู่ สิบตำรวจตรี จำนวน 96 อัตรา (ม.6 / ปวช)
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://immigrationadmission.com/

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ