รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 6 พ.ย. 63 จำนวน 407 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 407 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ม.6 / ปวช / ปวส.ทุกสาขา / ป.ตรีทุกสาขา /ป.โททุกสาขา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 19 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 19 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/

กรมเจ้าท่า 13 อัตรา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ป.โท ทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

ผู้บังคับหมู่ สิบตำรวจตรี จำนวน 96 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://immigrationadmission.com/

กรมการจัดหางาน 15 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงรายะเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ป.ช. 20 อัตรา

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตร (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7 อัตรา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 6 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 225 อัตรา

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 150 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่งโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการคลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 12 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ

งานล่าสุด:

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 22 อัตรา
กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 10 อัตรา
สำนักงานสรรพากรภาค 2 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 529 อัตรา
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 10 ตำแหน่ง 81 อัตรา
กรมธนารักษ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 14 ตำแหน่ง 43 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 452 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รับสมัครงาน 24 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบข้าราชการ 31 อัตรา
Please follow and like us: