รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ (ส่วนกลางและต่างจังหวัด) อัพเดต 6 พ.ย. 63 จำนวน 407 อัตรา

รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการที่น่าสนใจ ประจำสัปดาห์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ถึง 407 อัตรา บางตำแหน่งใช้วุฒิ ม.6 / ปวช / ปวส.ทุกสาขา / ป.ตรีทุกสาขา /ป.โททุกสาขา

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 19 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 19 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com/

กรมเจ้าท่า 13 อัตรา

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างขุดลอกปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ป.โท ทุกสาขา)
นิติกรปฏิบัติการ 3 อัตรา
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ(ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/
รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 96 อัตรา

ผู้บังคับหมู่ สิบตำรวจตรี จำนวน 96 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 25 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://immigrationadmission.com/

กรมการจัดหางาน 15 อัตรา

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา
เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน 6 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมงรายะเอียดเพิ่มเติม

สำนักงาน ป.ป.ช. 20 อัตรา

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตร (ป.ตรีทุกสาขา)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.ในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบรับรองแพทย์ ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 7 อัตรา

นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ 6 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://mdes.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 225 อัตรา

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ 150 อัตรา
นิติกรปฏิบัติการ 20 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 5 อัตรา
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน 20 อัตรา (ปวส.ทุกสาขา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2563 ตลอด 24 ชั่งโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการคลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 12 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 อัตรา
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 2 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 5 อัตรา (ป.ตรีทุกสาขา)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ตลอด 24 ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสารเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารงานบรรจุราชการ ได้ที่ เพจ นะครับ