กองต่อต้านการค้ามนุษย์ รับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 20,000 บาท
ใช้วุฒิ ป. ตรี ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกาาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ
มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หมดเขตรับสมัคร 26 ตุลาคม 2563

ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15000 บาท
ใช้วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
หมดเขตรับสมัคร 16 ตุลาคม 2563

ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา

ใช้วุฒิ ปวช.ทุกสาขา หรือ เทียบเท่า
เงินเดือน 12000 บาท
หมดเขตรับสมัคร 16 ตุลาคม 2563

รับสมัครที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองต่อต้านการค้ามนุษย์ อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 ชั้น 7 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 022 029070