กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 13 อัตรา

กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ผ่าน ภาค ก ของ กพ. ป.ตรี

2. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ผ่าน ภาค ก ของ กพ. ป.ตรี

3. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
ได้รับปริญญาตรี นิติศาสตร์
ผ่าน ภาค ก ของ กพ. ป.ตรี

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
ได้รับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศราฐศาสตร์ การจัดการ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ(รัฐประศาสนศาสตร์)
ผ่าน ภาค ก ของ กพ. ป.ตรี

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://diw.thaijobjob.com/ โดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 430 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม