กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัคร พนักงานราชการ 13 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง 4 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

2. ตำแหน่ง พนักงานเศรษฐกร 1 อัตรา
เงินเดือน 21000 บาท
ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป 4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้า 1 อัตรา
เงินเดือน 13800 บาท
ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5. ตำแหน่ง พนักงานเครื่องยนต์ 2 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. ตำแหน่ง พนักงานช่างปูน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในงานช่างปูนเป็นอย่างดี และเคยปฏิบัติงานนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานล่าสุด:

สำนักงาน กปร. เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 5 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดสอบบรรจุพนักงาน 14 ตำแหน่ง 215 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย รับสมัคร นักจิตวิทยา
กรมสรรพากร เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 631 อัตรา (สมัครออนไลน์)
กรมการข้าว เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 22 อัตรา (สมัครออนไลน์)
รวมงานเปิดสอบบรรจุข้าราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 24 ธ.ค.63 จำนวน 620 อัตรา
กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 325 อัตรา
กรมการสัตว์ทหารบก เปิดสอบทหารกองหนุนบรรจุข้าราชการ 50 อัตรา (ม.3)
รวมเปิดสอบพนักงานราชการ ส่วนกลางและต่างจังหวัด อัพเดต 17 ธันวาคม 2563 จำนวน 458 อัตรา
สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับสมัคร ธุรการ
Please follow and like us: