กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 90 อัตรา (ปวท – ปวส. ทุกสาขา)

ด้วยกรมราชทัณฑ์ มีความประสงค์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยการสอบ รับสมัครออนไลน์ 7 – 28 ก.พ.63

กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบราชการ 2563

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 90 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 10,840 – 12,650 บาท
  • ใช้วุฒิ ปวท. และ ปวส. ในทุกสาขาวิชา
  • ผ่านภาค ก ของ ก.พ ระดับ ปวท. และ ปวส.
  • เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม.

เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติม