กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ) 2 อัตรา
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านกฎหมาย) 2 อัตรา

สมัครทางเวปไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 – 18 สิงหาคม 2563