กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 11 ตำแหน่ง 22 อัตรา (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 • ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
 • ตําแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
 • ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
 • ตําแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
 • ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
 • ตําแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
 • ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 • ตําแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
 • ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 • ตําแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
 • ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา

สมัครได้ทาง internet ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เวปไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม