กรมทรัพยากรธรณี เปิดสอบพนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง 29 อัตรา (ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี)

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ 19 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่ง พนักงานพิพิธภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้อน หรือประกศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี

ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ตำแหน่ง ช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปกรรม

ตำแหน่ง นายช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา จำนวน 19 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณีวิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณีวิทยา

ตำแหน่ง นักวิชาการธรณีวิทยา จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประวัติศาสตร์โบราณคดี สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://www.dmr.go.th/  หรือ https://dmr.thaijobjob.com/
ตั้งแต่ 19 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม