กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา (ใช้วุฒิ ม.3 / ปวช. ป.ตรี)

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป โดยสมัครด้วยตนเองเท่านั้น จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 8 – 14 กรกฏาคม 2563

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11280 บาท
ปวช.ทุกสาขา
สมัครด้วยตนเองที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบชั่ม ชั้น 9 โซนบี เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

2.ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
ป.ตรี ทุกสาขา
สมัครด้วยตนเองที่ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบชั่ม ชั้น 9 โซนบี เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

3.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยการทุกสาขา
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

4.ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
ม.3
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา เลขที่ ุ62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

5. ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
ม.3
เงินเดือน 10,430 บาท
สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 132 ม.2 ตำบลป่าครอก อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม