กรมการเงินและทหารบก เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ชายหญิง 70 อัตรา (กทม.)

กรมการเงินทหารบก สมัครงาน

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

นายทหารประทวนชาย จำนวน 40 อัตรา
อายุ 18 – 30 ปี
สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

นายทหารประทวนหญิง จำนวน 30 อัตรา
อายุ 18 – 30 ปี
เพศหญิงต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สายพณิชยกรรม ทุกสาขา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 กรกฎาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://findept.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม