กรมการปกครอง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา (สมัครออนไลน์)

กรมการปกครอง รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
เงินเดือน 13800
ใช้วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
เงินเดือน 13800
ใช้วุฒิ ปวส.ทุกสาขา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือ
สาขาวิชานิติศาสตร์

พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
เงินเดือน 18,000
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”