กรมการจัดหางาน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ 40 อัตรา

  • ค่าตอบแทน 15,000-16,500 บาท / เดือน
  • ป.ตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่นและทางภาษาจีน
  • มีใบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันนี่ – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม