โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ รับสมัคร พี่เลี้ยงเด็กพิการ

วุฒิ ป.ตรีทางด้านการสอน
มีใบวิชาชีพครู
เงินเดือน 9,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564