สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ 21 – 27 มกราคม 2564 ในวันและเวลาสราชการ ณ โรงพยาบาลชุมชนที่ตั้งของตำแหน่งนั้นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม