ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 11280 บาท / เดือน
ปวช.พณิชยการ การบัญชี

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 20 – 28 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ติดต่อ 055 – 360007

รายละเอียดเพ่ิมเติม