ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เงินเดือน 11280 บาท / เดือน
ปวช.พณิชยการ การบัญชี

ขอและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 20 – 28 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เบอร์ติดต่อ 055 – 360007

รายละเอียดเพ่ิมเติม

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
กรมประมง ส่วนกลาง เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดสอบ พนักงานราชการ 4 อัตรา
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 17 อัตรา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร พนักงานรัฐสภา 8 ตำแหน่ง 14 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Please follow and like us: