มณฑลทหารบกที่ 39 รับสมัคร พลอาสาสมัคร 5 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 39

รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการในอัตรา พลอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ 2564 มณฑลทหาบกที่ ๓๙ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการในอัตรา พลอาสาสมัคร จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

พลลาดตระเวนนำ (อัตรา พล.อส.) จำนวน 2 อัตรา
พลยิงเครื่องยิงลูกระเบิด (อัตรา พล.อส.) จำนวน 1 อัตรา
พลคุ้มกัน (อัตรา พล.อส.) จำนวน 1 อัตรา
พลดุริยางค์ (อัตรา พล.อส.) จำนวน 1 อัตรา

++ การรับสมัคร ++
จำหน่ายระเบียบการพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดละ 120 บาท ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 39

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา03.00 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องประชุมแควน้อย 39 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 39 และ ทางเว็บไชต์ มณฑลทหารบกที่ 39 หรือที่ https://www.facebook.com/mtb3