วิทยาลัยเทคนิคสองแคว รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว.