อบจ.พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานจ้าง 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ จำนวน 6 อัตรา

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา
มีความรู้และประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
มีใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี
เงินเดือน 15,000

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา
มีความรู้และประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
มีใบขับขี่ ประเภท 2 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี
เงินเดือน 11,400 บาท

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ป.ตรี – ป.เอก ทางสาขาคอมพิวเตอร์
เงินเดือน 15,000 บาท

คนสวน 1 อัตรา
มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด
เงินเดือน 10,000

รับสมัครตั้งแต่ 8 – 16 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง อาคาร 2 ตึกใหม่ ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เบอร์ 055 987718 – 20 ต่อ 428

รายละเอียดเพิ่มเติม