สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท / เดือน
ใช้วุฒิ ป.ตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม