คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การสื่อสาร รับสมัคร อาจารย์ (บริหารธุรกิจ)

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การสื่อสาร ม.นเรศวร รับสมัคร อาจารย์
เงินเดือน 32,300 บาท / เดือน

คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ

ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ ณ หน่วยบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และ การสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์ 055 96 – 4818