สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานโยธา 4 อัตร่า
ก่อสร้าง สำรวจ ช่างโยธา เขียนแบบ สถาปัตยากรรม เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิควิศวกรรม สำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

พนักงานธุรการ 1 อัตรา
ปวช / ปวท / ปวส. ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่ 22 ก.พ. 64 – 1 มีนาคม 2564