สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานราชการ 5 อัตรา

สำนักงานทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

พนักงานโยธา 4 อัตร่า
ก่อสร้าง สำรวจ ช่างโยธา เขียนแบบ สถาปัตยากรรม เทคนิควิศวกรรม โยธา เทคนิควิศวกรรม สำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

พนักงานธุรการ 1 อัตรา
ปวช / ปวท / ปวส. ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่ 22 ก.พ. 64 – 1 มีนาคม 2564

งานล่าสุด:

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแควบ้านสองแคว รับสมัคร พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 อัตรา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร รับสมัคร งานขับรถยนต์
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว เปิดรับเจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 1 อัตรา
อบต.บึงกอก รับสมัคร พนักงานจ้าง4 ตำแหน่ง 6 อัตรา
โรงเรียนนครไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน
Please follow and like us: