โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัคร ครู 5 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู 5 อัตรา เงินเดือน 17520 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

สมัครได้ที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) อาคารปราบไตรจักร 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยนเรศวรประกาศมหาวิทยาลัย
ถ้าผู้สมัครไม่สะดวกส่งใบสมัครด้วยตนเอง สามารถส่งเอกสารมาทาง
email: nuds@nu.ac.th

https://www.personnel.nu.ac.th/…/work/center/2564/23.pdf รายละเอียด
http://www.nuds.nu.ac.th/…/02/Application-Form-Staff.pdf ใบสมัคร