ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท

ตำแหน่ง

พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา / ป.6
คนสวน จำนวน 1 อัตรา /ไม่จำกัดวุฒิ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา / ไม่จำกัดวุฒิ

ผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับการเลือกสรร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐาน
จำนวน 1 ชุด ณ อาคารสำนักงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ได้ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 3 มีนาคม (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก โทรศัพท์ 055 009546

รายละเอียดเพิ่มเติม